Kaikoura Gateway Motor Lodge

  • Kaikoura Gateway Motor Lodge - New Zealand

    Kaikoura Gateway Motor Lodge – New Zealand

Kaikoura Gateway Motor Lodge
16 – 18 Churchill Street, Kaikoura 7300 New Zealand

See route