Furlong Hotel – New Zealand

Furlong Hotel 256 Waihi Road