Ashley Hotel – Motel

 • Ashley Hotel – Motel - New Zealand

  Ashley Hotel – Motel – New Zealand

 • Ashley-Hotel-–-Motel-2

  Ashley-Hotel-–-Motel-2

 • Ashley-Hotel-–-Motel-3

  Ashley-Hotel-–-Motel-3

 • Ashley-Hotel-–-Motel-4

  Ashley-Hotel-–-Motel-4

 • Ashley-Hotel-–-Motel-5

  Ashley-Hotel-–-Motel-5

Ashley Hotel – Motel
74 Tasman Street, Karoro, Greymouth 7805 New Zealand

See route